Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: Creative Commons

Čeští nezávislí hudebníci, akademici, programátoři, studenti a další autoři se dočkali české verze licence Creative Commons, která umožňuje jejich dílo šířit jednoduše, legálně a za autorem stanovených podmínek. Lze se tak vyhnout problémům s autorskými právy a jeho kolektivní správou. Například příručku nebo CD je možné opatřit „razítkem CC“, ze kterého je pak každému zřejmé, že není problém materiál použít pro libovolný účel, pouze za splnění podmínky uvedení autora.

Iuridicum Remedium, o.s. je členem pracovní skupiny, která měla za cíl licenci Creative Commons přeložit a zavést do českého autorskoprávního prostředí. Před uvedením českých licencí Creative Commons čeští autoři používali „univerzální“ verzi Unported 3.0, která ale vychází z autorskoprávní úpravy USA. Překladem se licence stali dostupnější, srozumitelnější a byla posílena právní jistota autorů.

Výhody Creative Commons:

Jedinečnost Creative Commons spočívá v přizpůsobivosti nárokům držitele práv, jednoduchosti a srozumitelnosti i pro právní laiky. Naproti tomu jsou copyrightové licence v mnohém omezující. S jejich nedostatečnou flexibilitou se potýká také WebArchiv Národní knihovny, jedna z partnerských institucí projektu. WebArchiv zatím s autory domlouvá licenční smlouvy na individuální bázi, pokud by však autor použil licenci Creative Commons, celý proces by se v mnohém zjednodušil.

Smyslem zavedení licence Creative Commons, která již funguje v téměř padesáti zemích světa, je otevřít možnost i pro české autory, aby si pro zveřejnění svého díla mohli vybrat jednu ze šesti variant licence, které vycházejí z právě připomínkovaného textu. Získají tak větší kontrolu nad režimem zpřístupnění díla – kromě bezplatné distribuce mohou umožnit také jeho další úpravy. Ostatní pak mohou dílo zveřejněné pod licencí Creative Commons utvářet či měnit, to vše v mezích stanovených původním autorem, který musí být v novém díle vždy označen.

Creative Commons tak pomůže zvyšovat prestiž autora a zároveň také poslouží k propagaci jeho díla. Licence přináší právní jistotu, že nějaký text lze použít při výuce, hudbu jako kulisu k veřejné akci, fotku jako ilustraci a podobně. To dosud nebylo jednoduše možné. Výsledky výzkumů financovaných z veřejných financí, diplomové práce, a celá řada dalších děl by v budoucnu mohla být běžně šířena právě tímto způsobem.

Odkaz na plné znění jednotlivých šesti českých licencí Creative Commons
http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/ceske-cc-licence/

Licenční prvky
http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/

Typy CC licencí
http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/typy-cc-licenci/


Kniha Svobodna kultura ke stažení

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League