Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: Nebezpečné databáze

Objem digitalizovaných osobních údajů, které sbírají nejrůznější státní i soukromé instituce v posledních letech prudce roste. S ním roste i riziko jejich zneužití. To je ještě posilováno snadným přenášením těchto dat a snahou mnoha vlád, zajistit si k nim přístup především pod záminkou boje proti terorismu.

Iuridicum Remedium v mnoha případech kritizovalo neodůvodněný sběr osobních údajů, jejich slabé zabezpečení, vágní podmínky jejich předávání do zahraničí, špatnou kontrolu jejich využívání a nemožnost lidí zjistit, jaká data o nich kdo a za jakých podmínek uchovává.

V rámci kampaně věnované nebezpečným databázím se věnujeme širokému spektru různých zpravidla státem zřízených databází a registrů obsahujících osobní údaje. V minulosti jsme se takto věnovali například registru vozidel, databázím příjemců sociálních dávek, Sčítání lidu v roce 2011, Czech Pointům, systému základních registrů apod. V současné době se naše pozornost zaměřuje například na problematiku neoprávněného předávání osobních údajů státem České spořitelně v souvislosti s projektem sKarty nebo tzv. národním zdravotním registrům, které shromažďují obrovský objem informací o zdraví nás všech.

Květen 2013
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League