Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: Slídilské karty

Opencard, In-karta, Plzeňská karta, Opuscard a řada dalších. To jsou multifunkční RFID karty, které jsou využívány zejména ve veřejné dopravě, ale třeba i jako elektronické peněženky, průkazky do městských knihoven, průkazky pro vstup do objektů nebo pro nákup obědu v podnikové kantýně.

Součástí systému, na němž jsou tyto karty postaveny je jednak čip v těle karty a jednak řada doprovodných databází, v nichž jsou ukládány rozličné informace, které lze různým způsobem propojovat. Jak čtení informací z čipu, tak tyto databáze a jejich propojování lze využít ke slídění v soukromí držitelů karet. Vydavatelé karet si přitom nedělají příliš hlavu s tím, aby systém nastavili
tak, aby tato nebezpečí minimalizovali. Data jsou často shromažďována zbytečně, protože například u veřejné dopravy není nutné zjistit kdo konkrétně cestující je, ale jestli ten, kdo se prokazuje kartou je skutečně jejím oprávněným držitelem. Zaměňování potřeby identifikace za potřebu autentizace tak vede ke shromažďování dat, která provozovatel nepotřebuje, která musí nákladně zabezpečovat a to se stálou hrozbou, že žádná data nejsou nikdy úplně v bezpečí.

IuRe dlouhodobě prosazuje, aby se při zavádění nových technologií vždy vycházelo ze zásady „privacy by design“, tedy aby už při přípravě bylo zvažováno, jaká data budou skutečně potřeba a jak by jejich objem šlo minimalizovat. Provozovatelé by měli nabídnout uživatelům možnost využívat maximum služeb anonymně a přitom za stejnou cenu a tam kde to jde za stejných podmínek, jako ti, kteří se rozhodnou svoje data provozovatelům poskytnout. Soukromí by se nemělo stát luxusem, za nějž si budeme muset připlácet.

Zatím největší úspěch jsme slavili u pražské karty opencard, kde po našem tlaku byla nejprve zavedena anonymní karta, jejíž držitelé si ovšem museli připlácet za kupony na MHD vyšší částky z důvodu přenositelnosti karty, než platí držitelé osobní karty. Od roku 2012 je pak vydáván třetí typ – osobní karta bez evidence, kde předplatní kupony stojí stejně a osobní údaje se objeví jen na potisku karty, ale už ne v žádných dalších databázích.

O vydání osobní karty opencard bez evidence lze zažádat v Zákaznickém centru v Jungmannově ulici v Praze. Karta je po předání osobních údajů vydána na počkání. Osobní údaje jsou po provedení potisku karty zlikvidovány. Spolu s kartou získáte i bezpříznakové číslo, pomocí něhož lze v případě ztráty kartu zablokovat a nechat si vystavit náhradní. Nevýhodou oproti klasické osobní kartě, která je dána expresním vydáním karty na místě, je nutnost zaplatit 250,- Kč. O odstranění tohoto poplatku, který považujeme za diskriminační budeme dále usilovat.

Podrobnosti k této kartě a jejímu vydání jsou uvedeny na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy : http://opencard.praha.eu/jnp/cz/o_karte/osobni_karta_opencard_bez_evidence.html

 

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League