Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: TTIP

Transatlantická obchodní dohoda (TTIP)

Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie

Fond NNO

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz & www.eeagrants.cz.

Připravovaná Transatlantická obchodní dohoda (TTIP) mezi USA a EU výrazně zužuje pod hrozbou sankcí prostor národních parlamentů a vlád prosazovat veřejný zájem v řadě oblastí (životní prostředí, ochrana spotřebitele, sociální práva aj.) Vyjednávání dohody je, podobně jako dříve u dohody ACTA, netransparentní, ovlivněné lobbyingem korporací. V ČR je - na rozdíl od jiných států EU - veřejná debata o tak zásadní dohodě marginální. Cílem projektu je koordinovat aktivní platformu v ČR, která s podporou široké veřejnosti prosadí u reprezentantů ČR v EP i Radě odmítnutí TTIP ve stávající podobě.

Cíl projektu
Dosáhnout, v koordinaci s občanskými iniciativami v Evropě, buď úplné zastavení vyjednání o TTIP anebo vypuštění nejrizikovějších ustanovení pro demokracii a veřejné zájmy.

Dílčí cíle

  • Téma TTIP a jejích dopadů, zejména arbitrážních tribunálů a práv a povinností investorů se stane důležitou součástí veřejné diskuse v ČR.
  • Vznikne široká a akceschopná koalice (dále též Koalice) organizací a iniciativ občanské společnosti, která bude přesvědčovat decision-makers o nepřijatelnosti TTIP.
  • Čeští poslanci Evropského parlamentu a zástupci v Radě (decision-makers) budou přesvědčeni o potřebnosti odmítnutí TTIP či vypuštění nejproblematičtějších ustanovení.

Délka trvání projektu

Projekt bude realizován od 1. 9. 2014 do 29. 2. 2016.

Realizátoři projektu
Hlavní kampaněr: Petra Němcová, nemcova@iure.org; Tomáš Vovsík, vovsik@iure.org
Odborný kampaněr: Pavel Buršík, bursik@iure.org
Osoba zodpovědná za propagaci: Tereza Libecajtová, libecajtova@iure.org

Web projektu
www.vttip.cz

Info materiály ke stažení

Starší verze letáků: Chystané superúmluvy TTIP, CETA, TISA - skrytá část ledovce (pdf); Transatlantická úmluva (TTIP) - Trojský kůň nadnárodního byznysu; Česko popelnicí Evropy?

Nový leták: Špatný vTTIP?

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League