Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Miliony krevních vzorků získaných za posledních téměř 30 let od novorozenců se budou díky IuRe likvidovat

5. 6. 2016 | 19:54

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil kontrolu prováděnou ve fakultních nemocnicích v Brně, Ostravě a v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a nemocnici na Královských Vinohradech. Kontroly zahájené na základě podnětů nevládní organizace Iuridicum Remedium měly zhodnotit legálnost uchovávání více než třech milionů krevních vzorků novorozenců, které jsou ve čtyřech českých nemocnicích shromažďovány minimálně od 80. let. Výsledkem kontroly a následných správních rozhodnutí, která již nabyla právní moci, bude likvidace kartiček starších 5 let, tedy drtivé většiny uchovávaných krevních vzorků.

Iuridicum Remedium podalo první podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů již v roce 2013. V něm upozornilo na chybějící legislativní základ shromažďování biologického materiálu prakticky všech občanů, kteří se v ČR v posledních zhruba 30 letech narodili. V roce 2014 následoval pak i další podnět, při jehož podání IuRe zajistilo právní zastoupení individuální stěžovatelce, která žádala o likvidaci krevních vzorků svých dcer, ale nebylo jí vyhověno. Na základě prvního podnětu byla kontrola provedena v nemocnicích v Brně a Olomouci, na základě druhého podnětu pak ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v nemocnici na Královských Vinohradech.

Jde o výsledek naší dlouhodobé kampaně, která se snažila upozornit na problém, který vnímáme jako velmi závažný. Fakticky zde existuje kompletní databáze DNA všech občanů mladších 30 let. A to bez jasných pravidel upravených zákonem, ale v podstatě i bez účelu, který by takto masivní zásah do soukromí odůvodnil. Rozhodnutí ÚOOÚ považujeme za klíčové pro další fungování těchto databází, byť se s ním plně neztotožňujeme,“ uvedl advokát a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil, který podněty zpracovával a doplnil, v čem vidí problém: „ÚOOÚ považuje screeningové kartičky za součást zdravotnické dokumentace a podle stávající legislativy tak akceptuje jejich uchovávání po dobu 5 let. My toto hodnocení za správné nepovažujeme a likvidace by se podle nás měla vztahovat na všechny vzorky, které již byly analyzovány. Screeningové kartičky nejsou podle našeho názoru ničím jiným, než odebraným biologickým materiálem s identifikací matky a dítěte, něco jako zkumavka s odebranou krví. Rozdíl je pouze v tom, že jde o suchou kapku krve na papíře. Nejde tedy o výsledek samotného screeningu, ale pouze o označený a odebraný biologický vzorek, který je následně analyzován.“

Nicméně i přesto IuRe považuje rozhodnutí ÚOOÚ, které již nabylo právní moci za klíčové, protože by mělo vést k likvidaci většiny krevních vzorků, kterou by nemocnice v Brně a Olomouci měly provést do začátku listopadu. „I když u pražských nemocnic ÚOOÚ uložil pouze povinnost zlikvidovat konkrétní vzorek jedné z dcer naší stěžovatelky, tak je zřejmé, že v obdobných případech by kontrola dopadla stejně. Předpokládáme tedy, že i tyto nemocnice budou názor ÚOOU respektovat a zlikvidují všechny vzorky starší 5 let,“ doplnil Vobořil.

IuRe se problematice novorozeneckého screeningu věnuje od roku 2013, kdy udělilo jednu z anticen Velkého Bratra Ministerstvu zdravotnictví právě za praxi plošného uchovávání screeningových kartiček, kterou ministerstvo nařizovalo bez zákonného podkladu nemocnicím, v nichž bylo screeningové vyšetření prováděno. Ministerstvo reagovalo koncem roku 2014 novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, kde navrhovalo uchovávání kartiček po dobu 10 let. Tato novela ale neprošla legislativním procesem. Kontrola ÚOOÚ, kterou IuRe iniciovalo, nejprve označila za viníka stavu Ministerstvo zdravotnictví s tím, že ministerstvo mělo právním předpisem upravit dobu uchovávání kartiček. Toto rozhodnutí nicméně bylo po podání rozkladu zrušeno a ÚOOÚ rozhodl nyní přímo o povinnosti nemocnic zlikvidovat kartičky starší 5 let.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League