Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový pokyn k provádění novorozeneckého screeningu reagující na kontrolu ÚOOÚ a uložení povinnosti zlikvidovat kartičky starší 5 let

28. 6. 2016 | 14:46

V novém pokynu, který je závazný pro nemocnice, které screening provádějí, a je dostupný zde: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c6/2016_12065_11.html označuje MZ screeningovou kartičku s krví za součást zdravotnické dokumentace (má jít o žádanku o vyšetření) a uvádí, že se jako taková má uchovávat 5 let od provedeného vyšetření.

Zlepšit by se měla informovanost matek o prováděném novorozeneckém screeningu, protože metodický pokyn nově obsahuje i text písemného souhlasu rodičů, včetně otázek a odpovědí na nejdůležitější otázky, které se screeningu týkají. Mezi těmito informacemi je také informace o době uchovávání screeningové kartičky.

Ačkoli s hodnocením kartičky jako součást zdravotnické dokumentace i nadále nesouhlasíme, tak likvidaci drtivé většiny screeningových kartiček, která již podle našich informací proběhla, považujeme za klíčový výsledek naší kampaně, který významně sníží rizikovost takové databáze. Prozatím neuvažujeme o dalších krocích, které by měly za cíl omezit i uchovávání kartiček mladších 5 let a budeme se soustředit na další témata. 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League