STOP ACTA - zavolejte svému poslanci a pomozte zastavit schvalování dohody ACTA

6. 2. 2012 | 15:24

Chcete aktivně vystoupit proti dohodě ACTA? Výbor DEVE nyní zveřejnil svůj první návrh stanoviska (PDF). To obsahuje mnoho faktických chyb. Výbor ovšem nevidí žádný problém s dohodou ACTA a rozporuje, že dohoda zamezuje přístup k lékům podle dohody EU acquis.
Co můžete udělat? Zavolejte nebo napište poslanci Evropského parlamentu (viz seznam níže v článku)! Můžete použít argumenty, které jsme shromáždili.

Co a kdy?
Kdo je kdo?
Co mám dělat?
Argumenty, pozadí a Info

Co a kdy?
Dne 1. října, někteří z "partnerů" ACTA podepsali obchodní dohodu proti padělatelství (USA, Kanada, Singapur, Austrálie, Jižní Korea, Japonsko a Maroko). Tato vícestranná dohoda, která má vytvořit mezinárodní "zlatý standard" jak se vypořádat s padělaným zbožím, byla tajně vyjednávána v 39 zemích. Jednání obešla národní parlamenty, mezinárodní organizace a vyloučila občanskou společnost. Ustanovení dohody jsou tak vágní, že ve výsledku jde ACTA proti základním lidským svobodám a vede k privatizované online cenzuře. ACTA zavádí nové trestní sankce, které budou mít závažné důsledky pro svobodu slova a přístup ke kultuře, ochranu soukromí a navíc povedou k poškození mezinárodního obchodu a potlačení inovací.

V únoru Evropský parlament formálně získá dokumentaci k ACTA a následně plánuje projednat tuto dokumentaci s Mezinárodním výborem pro obchod, který je zodpovědným subjektem pro vyjednávání v této záležitosti s podněty od výborů pro průmysli, právní záležitosti, občanské svobody a rozvoj. Slyšení Výboru pro mezinárodní obchad se bude konat v březnu a současný plán je, že celý parlament bude hlasovat o ACTA v květnu.
Evropský parlament musí zaujmout stanovisko k ACTA a buď jej odmítne nebo ratifikuje. Váš telefonát poslanci může pomoci zvrátit toto zásadní hlasování . Poslancům bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale pokud jim jejich voliči, zejména podnikatelé nebo odborníci řeknou, že je ACTA stále nebezpečná, můžeme jí zastavit!

Evropský parlament musí zaujmout stanovisko k ACTA a buď jej odmítne nebo ratifikuje. Váš telefonát poslanci může pomoci zvrátit toto zásadní hlasování . Poslancům bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale pokud jim jejich voliči, zejména podnikatelé nebo odborníci řeknou, že je ACTA stále nebezpečná, můžeme jí zastavit!

Kdo je kdo?
Mezinárodní výbor pro obchod (INTA), Evropského parlamentu má na starosti dokumentaci. Francouzský poslanec Kader Arif  (S & D), který připravoval zprávu pro INTA rezignoval. V současné době není známo, kdo ho zastoupí. Při přípravě stanoviska bude muset brát v potaz stanoviska vydaná Výborem pro právní záležitosti (JURI), Výborem pro občanské svobody (LIBE), Výborem pro průmysl (ITRE) a Výborem pro rozvoj (DEVE).

Volejte členům výboru INTA teď!

Mezinárodní výbor pro obchod (INTA)
Zpravodaj: zatím neznámý
Výbor pro právní záležitosti (JURI)
Stanovisko: Marielle Gallo (EPP)
Výbor pro rozvoj (DEVE)
Stanovisko: Nirj Deva (ECR) Opinion: Nirj Deva (ECR)
Výbor pro občanské svobody (LIBE)
Stanovisko: (zatím není známo)

Co mám dělat?

1. Šířit informaci o ACTA
2. Spojit se s poslanci Evropského parlamentu
                     a) Telefonní hovory
                     b) Pošlete e-mail, fax nebo dopis
                 3. Podpořit příslušné organizace

Viz: http://www.slidilove.cz/content/stop-acta-zavolejte-svemu-poslanci-pomozte-zastavit-schvalovani-dohody-acta

 


1. Šířit informaci o ACTA

Můžete šířit informaci o ACTA prostřednictvím sociálních sítí (Twitter, Diaspora, Facebook, Google +, atd.) nebo blog o ACTA.

 

 


2. Spojit se s poslanci Evropského parlamentu

a) Telefonní hovory
Můžete zatelefonovat Vašemu poslanci ... ale nezapomeňte zůstat zdvořilý a klidný. Zde máte příklad telefonního hovoru. Není určen k opakování, ale může Vás inspirovat. A myslete na to, že spontánnost je vždy lepší:

Vy: "Dobrý den, chtěl bych mluvit s paní poslankyní/ panem poslancem Evropského parlamentu, prosím.
Asistent: Paní poslankyně / Pan poslanec Evropského parlamentu není k dispozici, jsem její / jeho asistent. Mohu vám nějak pomoci? "
Vy: Jmenuji se ..., já volám z ... já jsem velmi znepokojen tím, že se blíží hlasování o dohodě ACTA.
Asistent: Vidím. Měli jsme již podobné hovory. Nemám čas.
Vy: Ale to je velmi důležité! Tajná jednání o dohodě obcházejí demokratický proces a Evropský parlament musí prokázat své odhodlání chránit občany EU.
Asistent: Nebojte se. Text není tak špatný, jak jste slyšel, všechno bude v pořádku.
Vy: (použijte podle toho, nějaký vlastní argument, nebo použijte argumenty níže).
Například: zájmy držitelů práv jsou uváděny před svobodu projevu, ochranou soukromí a dalších základních práv. V červenci tohoto roku Evropský parlament ve své studii zdůraznil, že "bezpodmínečný souhlas by nepřiměřená reakce ze strany Evropského parlamentu s ohledem na problémy, které byly identifikovány s ACTA za to stojí".
Asistent: "Vyřídím paní poslankyni / panu poslanci Evropského parlamentu."
Vám: "Děkuji vám za vyslechnutí, Brzy se ozvu, abych se dozvěděl, jaký postoj zaujímá. Hezký den ..."

 

b) Dopisy / E-maily / faxy poslanci

Poslanců můžete zaslat e-mail na adresu jmeno.prijmeni@europarl.europa.eu,
faxem na číslo +32 2 284 9xxx
a nebo napsat na adresu Evropský parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brusel, Belgie.

3. Podporu příslušných organizací

Existuje již několik místních a evropských nevládních organizací a občanských iniciativ, jako jsou EDRi, La Quadrature du Net, Digitale Gesellschaft nebo Iuridicum Remedium a mnoho dalších, které bojují proti ACTA.
Pokud nemáte čas, můžete uvažovat o daru.
 

Argumenty, pozadí a Info

Obchod a inovace

Počátečním cílem bylo vytvořit nový mezinárodní právní rámec, ke kterému by se ​​země jako Indie nebo Čína mohly připojit na dobrovolné bázi. Nicméně, v důsledku všech jednání, Čína, Indie a Brazílie ostře kritizovaly dohodu během zasedání WTO v říjnu 2010.

Dohoda není závazná pro USA - což je největší konkurent EU. Tím se vytváří problémy, prohlubují právní nejistoty, poskytuje se větší flexibilita USA k porušení dohod, pokud si USA usmyslí, že bude poskytovat konkurenční výhodu proti EU.

ACTA by také mohla vytvořit nespravedlivé překážky mezinárodního obchodu.
Příklad Číny již dokazuje, jak se může neformální a neprávní ujednání s poskytovateli internetu snadno použít jako překážky obchodu.

Je také velmi pravděpodobné, že ACTA podpoří jednání narušující hospodářskou soutěž. Hlídací povinnosti jsou na internetu uloženy zprostředkovatelům, což hraje proti menším internetovým společnostem, které nemají schopnost provádět tato sledování, což významně nahrává velkým firmám.

Svoboda projevu a právo na soukromí

Zájmy držitelů autorských práv byly postaveny před svobodu projevu, právo na soukromí a další základní práva.
ACTA tlačí poskytovatele internetu provádět dohled nad uživateli jejich sítí a zveřejňovat osobní údaje u těch, kdo byli obviněni z porušování práv držitelů.
V tomto případě by regulace svobody slova byla v rukou soukromých společností.

Znění dohody je natolik vágní, že její text může být jednoduše vykládán takovým způsobem, který by trestně stíhal velký počet občanů za soukromé přestupky.

Základní informace
Podrobné argumenty najdete v naší brožuře o ACTA (PDF) http://www.slidilove.cz/sites/default/files/acta-argumenty_cz.pdf
 

Obrázky od Muzungu, CC-BY 2.0
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League