Vyšel zbrusu nový EDRi Gram newsletter s datem 18.10.2017!

20. 10. 2017 | 14:17

V prvním příspěvku se EDRi věnuje záměru Evropské komise publikovaném 10. října rozšířit aplikaci tzv. eIDAS nařízení z roku 2014 vedle veřejné správy i na další on-line služby a tím usnadnit identifikaci v rámci těchto služeb. EDRi upozorňuje na možná rizika pro soukromí s tímto rozšířením spojená.

 

V dalším příspěvku se EDRi věnuje otázce, zda návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, konkrétně ustanovení o upload filtrech v ustanovení čl 13 nebude znamenat cenzuru, která je v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Jeden z dalších příspěvků se pak týká zaslání výzvy EDRi a dalších 56 organizací, které požadují odstranění čl. 13 z návrhu směrnice.
 
Další zpráva se zabývá porušováním zásad síťové neutrality ze strany nizozemského T-Mobilu a jejich posvěcení ze strany národního regulačního úřadu.
 
Další příspěvek se věnuje úspěchu rakouské členské organizace Epicenter Works, které se podařilo díky kampani zaměřené proti tzv. „surveillance package“, tedy balíčku legislativních návrhů reagujících na hrozby terorismu, docílit odmítnutí většiny z těchto návrhů, které se podobně jako podobné návrhy napříč Evropou včetně České republiky vyznačovaly slabou analytickou částí a zdůvodněním, proč je taková regulace nezbytná a v čem konkrétně má pomoci.

Plné verze článků na: https://edri.org/newsletters/

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League