V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

ochrana osobních údajů ve škole

Vloženo: 28.11.2012
Kategorie: 
Osobní údaje ve školství
Text otázky: 

 Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se ochrany osobních a citlivých údajů.Jsme základní škola, na kterou se obrátil její zřizovatel s požadavkem, abychom předali Agentuře pro začleňování sociálně znevýhodněných níže uvedené informace. Adresu bydliště žáka a jeho pohlaví, školu a třídu, kterou navštěvuje a další údaje, které považujeme za osobní a některé za citlivé, např. zda je romské národnosti, zda je ze sociálně znevýhodněného prostředí, zda je evidován v pedagogické-psychologické poradně, zda má specifické poruchy učení nebo chování (zdravotní postižení), případně je-li integrován, zda má asistenta pedagoga, zda opakuje ročník, počet neomluvených hodin a další údaje. Myslíme si, že na základě údajů o bydlišti, třídě, škole a pohlaví, lze žáka nepřímo identifikovat, i když jeho jméno není uvedeno. A proto považujeme poskytované informace za osobní údaje. Je to tak správné? Jedná se v tomto případě o poskytnutí osobních údajů? Pokud ano, pak se domníváme, že jako správce osobních údajů, nemáme právo tyto údaje poskytovat dalším subjektům, neboť k tomu nemáme souhlas poskytovatele údajů (zákonného zástupce). Souhlas máme pouze pro běžné účely související s chodem školy. Vzhledem k tomu, že zřizovatel požaduje předání informací do konce týdne, prosíme Vás o rychlou odpověď. Předem velice děkujeme  

Text odpovědi: 

Dobrý den, Je nepochybné, že v tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb (dále jen ZOOÚ), v případě údajů o zdravotním stavu či národnostním, rasovém nebo etnickém původu, jde pak dokonce o citlivé údaje podle jejich definice v §4 písm. b) ZOOÚ. Jak píšete, subjekt údajů je v této kombinaci požadovaných údajů dohledatelný bez většího úsilí.Otázkou je, kdo je zde správcem těchto osobních údajů, tj. kdo určuje účel jejich zpracování – zda škola či její zřizovatel ev. třetí subjekt (MŠMT, jeho instituty, ASZ apod.).  Bez detailní znalosti metodik a úpravy, na jejímž základě jsou údaje zpracovávány (vzhledem k časovému prostoru není v kapacitách poradny prozkoumat všehcny školské předpisy zákonné i podzákonné) nemůžeme tuto věc právní posoudit.Pokyny zřizovatele nasvědčují, že by spíš správce byl on, ale doporučujeme se na něj obrátit s žádostí o právní podklad a legalitu této operace. Ze zákona má totiž zpracovatel povinnost upozornit správce na jeho porušování zákona (a platí to i v pochybách), jinak si odpovednost se správcem dělí (§ 8 ZOOÚ). Po zřizovateli požadujte zejména jasné vyjádření kdo je správcem a na základě jakého právního titulu dle § 5 odst. 2 a § 9 ZOOÚ by se údaje měly poskytnout (zřejmě by mělo jít o titul spočívající v plnění Vaší právní povinnosti obecně řečeno - tu by měl žadatel přesně specifikovat odkazem jak na podzákonnou normu, tak I její zákonný podklad). Tak byste měli být právně “pokryti”. Pokud by žádný z titulů dle daných ustanovení nebyl dán, mohli byste údaje poskytnout dále jen se souhlasem daných žáků, resp. jejich zákonných zástupců. U citlivých údajů pak musí být souhlas výslovný, svobodný (tj. nevázaný na jinou výhodu apod.)a informovaný (zejména o účelu a právech na informace podle § 11, 12 a 21 ZOOÚ) souhlas. Existenci tohoto souhlasu pak musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování, proto důrazně doporučujeme souhlas písemnou formou. Je také možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který v této oblasti poskytuje konzultace, a to buď písemně na adresu ÚOOÚ  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na adresu posta@uoou.cz s co nejpřesnějším popisem problému. Přejeme Vám rychlé a uspokojivé vyřešení problému a velice rádi se od Vás dozvíme jak to dopadlo. Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováJan PardubickýPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League