V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Odebrání otisků prstů + DNA a foto poškozeného, pořízené policií po vyloupení bytu.

Vloženo: 24.04.2013
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Před deseti léty mě byl vykraden byt. Po nahlášení mě byly kriminální policií automaticky odebrány otisky prstů, stěr DNA a také jsem byl vyfocen ( celá postava na bílém podkladě ). Nebylo mě podáno žádné vysvětlení a jelikož jsem byl ve značném stresu ani jsem nijak neoponoval. Nedávno jsem se setkal s mým známým kterého oloupili na ulici a ten mě - k mému překvapení - informoval, že mu na policejní stanici městské policie byla na monitoru ukázána moje fotografie a dle jeho popisu oblečení odpovídala fotografii před léty pořízené kriminalisty. Navíc byl tázán zda mě zná a na otázku proč mu nebyla poskytnuta odpověď. Nikdy jsem neměl potíže se zákonem a nechápu proč mám být v evidenci. Pokud je tedy archivována moje fotografie, mám důvodné podezření že budou v policejní ( či Národní ) databázi archivovány i mé otisky prstů a DNA. Dohledal jsem informace a zjistil, že otisky prstů byly zákonné ale nechápu sběr DNA a také foto. Nebyl jsem pachatelem ani podezřelým ale poškozeným ( mj. pachatelé dopadeni nebyli ). Nebyl jsem ani nijak informován policejním prezidiem o likvidaci těchto záznamů. Prosím o informaci, jakým způsobem mohu dále postupovat k ověření výše uvedenených okolností, jak je mohu ověřit, případně jak se domoci k "vymazání" otisků prstů, DNA i mého fota z databáze, zda a do jaké míry byly ze strany policie porušeny zákony a které. Předem Vám děkuji za odpověď. B.C.

Text odpovědi: 

Dobrý den,předně je nutné zjistit, jaké údaje o vás policie uchovává a o jaké zákonné zmocnění toto uchovávání opírá. Může jít například o digitální fotografii z evidence občanských průkazů apod. Doporučuji tedy s odkazem na § 83 zákona o policii ČR zažádat o informaci (ideálně Policejní Prazidium Policie ČR), zda v současné době Policie ČR zpracovává v centralizované databázi vaši fotografii, DNA profil a otisky prstů. Až tuto informaci získáte, bude možné posoudit, zda eventuelní zpracování osobních údajů je v souladu se zákonem nebo nikoli. Zejména pokud by se ukázalo, že dochází k neoprávněnému zpracování DNA profilu, budeme rádi, když nám o tomto dáte vědět (na voboril(zav)iure.org) a můžeme se případně domluvit na dalším postupu ve věci.S pozdravem za tým IuRe,Mgr. Jan Vobořil

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League